Proszę czekać...
eHMS
wersja: 7.36

© 2005-2017 - KALASOFT Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

[rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] 

[rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni] 
 
 KOMUNIKAT DOT. ZAPISÓW NA FAKULTETY Ostatnia modyfikacja: mgr JOANNA GĘDZIOROWSKA, 23-10-2017 10:08

KOMUNIKAT

Od roku akademickiego 2017/2018 istnieje obowiązek elektronicznych zapisów na przedmioty fakultatywne.

Wyboru fakultetów należy dokonać za pośrednictwem

systemu eHMS w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 27 października br. (piątek)

(instrukcja w załączniku)


 

Załączniki: INSTRUKCJA WYBORU PRZEDMIOTÓW.pdf (641.09 kB)
Komunikat dotyczący zapisów na fakultety.pdf (261.50 kB)

 prolongata legitymacji Ostatnia modyfikacja: mgr MAJA CZEPCZYŃSKA, 10-10-2017 14:07

 UWAGA STUDENCI!

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych od dnia 16. października br. w godz. 12.00 - 14.00 (pokój 101)


 ubezpieczenie Ostatnia modyfikacja: mgr MAJA CZEPCZYŃSKA, 10-10-2017 14:18

K O M U N I K A T

 

Składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w roku akademickim 2017/2018 wynosi

39 zł – na sumę ubezpieczenia 25.000 zł; 63 zł – na sumę ubezpieczenia 40.000 zł

Ostateczny termin opłacenia składki upływa 

25 października 2017 r. 

 

Składkę na ubezpieczenie należy wpłacać w Dziale Nauczania pok. 105 (w godzinach przyjęć)
Wirtualny dziekanat